A B C G F E D
138,89 55 46 30 30 38 53 43 155
106 54 30 30 40 80 47 53 42 150
100 48 32 32 72 152
41.04 37.43 56.34 22.67 29.16 37.83 31.21 54.98 21.33 35.00 42.79 50.71 45.01 30.67 30.62 38.25 49.54 41.58 46.19 32.36
44.17 55.95 22.84 56,84 17.73 34.19 34.33 37.45 38.85 47.23 51.56 45.15 29.88 30.62 39.38 47.93 30.75 45.44 52.00 42.09 47.74 32.33
43.89 17.35 54.74 44.31 32.38 41.36 48.12 39.46 30.55 30.49 45.64 51.28 26.46 38.72
budynek piętro numer lokalu powierzchnia z katalogu powierzchnia z inwentaryzacji powierzchnia balkonu ilość pokoi strona rzut status
budynek piętro numer lokalu powierzchnia z katalogu powierzchnia z inwentaryzacji powierzchnia balkonu ilość pokoi strona rzut status
budynek piętro numer lokalu powierzchnia z katalogu powierzchnia z inwentaryzacji powierzchnia balkonu ilość pokoi strona rzut status