SPRZEDAŻ MIESZKAŃ GOTOWYCH 3 - ETAPU ROZPOCZĘTA - SEGMENTY A,B i C

 Segmenty 1 i 2 etap / E, F i G sprzedane ! 

W OFERCIE 3 - ETAP/ SEGMENTY  A, B i C

  • PREZENTUJEMY MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU ! 
  • ZOBACZ SWOJE WYMARZONE " M " od 25 - 77 m2
  • LOKALE USŁUGOWE DO WYNAJMU /komercja o pow. od  38 m2 do 160 m2

W ofercie znajdują się mieszkania wybudowane, odebrane przez Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, przygotowane do zasiedlenia. Partery wypelniły lokale usługowe róznych branż,  podnosząc atrakcyjnośc całego osiedla.

W przypadku zainteresowania, prosimy o wypełnienie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy z zakładki KONTAKT na naszej stronie. Takich klientów będziemy obsługiwać w pierwszej kolejności, oraz informować o najciekawszych  promocjach.

*Uwaga, strona w budowie

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą danych osobowych (polityka prywatności).

Administrator danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Ogrody Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 24/60, 00-892 Warszawa, adres do korespondencji: ul.Chrościckiego 87 lok. 1 ; 02-414 Warszawa; NIP 5272938361, adres do korespondencji: ul. Ks. Juliana Chrościckiego 87 lok. 1; 02-414 Warszawa, KRS 0000671942 NIP 5272803856 REGON 366986291, zwana dalej Administratorem.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ks. Juliana Chrościckiego 87 lok.1, 02-414 Warszawa lub na adres e-mail: biuro@ogrodywlochy.pl
Cele i podstawy przetwarzania
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek zawarcia umowy i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.
3. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
- posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
- zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących naszej firmie,
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu nieruchomości Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
3. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.
Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Odbiorcy danych
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, o ile zostanie zawarta z nami umowa dotycząca nabycia lokali lub miejsca postojowego. W innym przypadku Twoje dane nie będą nikomu udostępniane.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pliki cookies
Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i strony internetowej administratora. Wykorzystywane przez administratora pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Administrator wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Ogrody Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 24/60, 00-892 Warszawa, adres do korespondencji: ul.Chrościckiego 87 lok. 1 ; 02-414 Warszawa; NIP 5272938361
Numer KRS: 0000671942 | Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie | XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaprezentowany materiał na niniejszej stronie, maj charakter wyłącznie informacyjny, poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody właściciela strony.